27. marts 2009: Anne Lises afsked i Nordea, Vesterport, reception