Ferie: Bornholm, 11. - 18. september 2010

12. september 2010 Hammerhus Slotsruin, Krystal og Opalsøerne Fotos Slideshow
13. september 2010 Svaneke og Snogebæk Fotos Slideshow
14. september 2010 Åkirkeby Fotos Slideshow
 15. september 2010 Klemensker Kirke, Ekkodalen, Boderne, Kirkemøllen, Østersømarken og Hvide Sande Fotos Slideshow
16. september 2010 Sommerhus Fotos Slideshow
17. september 2010 Nylars Kirke, Lilleborg og Svaneke Bryghus Fotos Slideshow
18. september 2010 Allinge-Sandvig Fotos Slideshow

Retur til Fotoalbum